Welkom bij Fablab Bergen op Zoom

Het FabLab aan de Drebbelstraat in Bergen op Zoom is hét centrum waar ontwerpers, kunstenaars, technici, studenten, makers en ondernemers elkaar ontmoeten. Dé plek om je droom te verwezenlijken. De digitale "ontwerp"werkplaats geeft iedereen de mogelijkheden om zijn of haar idee uit te werken en te realiseren. De broedplaats voor productontwikkeling van de toekomst.

Innovatie

Open innovatie

Startende ondernemers en reeds gevestigde MKBérs vragen zich af wat het belang van open innovatie voor hen kan zijn. Daar brengt het FabLab BoZ verandering in. Middels ons FabLab willen we het concept van open innovatie verder ontwikkelen en met u delen.

Opening Starterscentrum Bergen op Zoom, maart 2012 en de samenwerking met het Fablab Bergen op Zoom.

Voor bedrijven wordt open innovatie steeds belangrijker om snel en adequaat in te springen op veranderingen in de markt en om concurrerend te kunnen blijven. De versnelling in de mogelijkheden om kennis te delen en technologische vrijheid, maken dat AST[1] open innovatie van het FabLab BoZ mogelijk wordt. Niet alleen voor de grote bedrijven en wetenschappelijke instituten maar juist voor de kleine ondernemer.

De tijd die ligt tussen het moment een (product)idee wordt tot het moment dat het product op de markt wordt gelanceerd is steeds korter en daarom is open innovatie belangrijk. Grote bedrijven hebben al lang de voordelen van open innovatie ingezien. Voor het midden- en kleinbedrijf liggen er enorme kansen om samen te werken in een open FabLab omgeving en van open innovatie gebruik te maken. Hierdoor worden kansen gecreëerd die tot nu toe alleen maar voor vermogende partijen (financieel en in kennis) in wetenschap en industrie waren weggelegd.

 

Wat is open innovatie:?

Het AST (art, science, technology) open innovatie concept dat het FabLab BoZ hanteert, wil wetenschap, techniek en creativiteit combineren en dicht bij de praktijk brengen. Samen met anderen nieuwe oplossingen bedenken en elkaar daarmee helpen nog efficiënter te werken en versneld tegen lagere kosten tot nieuwe producten te komen. Het delen van kennis m.b.t. productontwikkeling, design, en technische realisatie zijn dé essentiële factoren voor succes. Bij open innovatie in ons FabLab komen de verschillende disciplines samen.

Het FabLab BoZ is niet alleen ’n fysieke Lab omgeving en een plaatselijk en landelijk netwerk maar een wereldwijd netwerk voor open innovatie.

AST open innovatie  legt de natuurlijke verbindingen tussen Art, Science Technology

In de markt zetten

Als je aan de slag bent met het uitwerken van je idee, via 2D naar 3D wil je uiteraard je product succesvol in de markt zetten. Via het starterscentrum Bergen op Zoom ben je gegarandeerd van optimale ondersteuning om je te helpen bij het vinden van productie mogelijkheden, businessplan en bij voorbeeld het aanvragen van ’n octrooi/patent Als je jouw idee gewerkt hebt hoop je natuurlijk dat je het succesvol in de markt kunt zetten. We werken samen met NOVU, de Nederlandse Orde Van Uitvinders en het Nederlands Octrooibureau om de nodige productbescherming te bieden.

Creative Commons licenties

Een steeds vaker gebruikte bescherming is een CC licentie kiezen. Creative Commons  biedt auteurs, kunstenaars, wetenschappers, docenten en alle andere creatieve makers de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan. Met een keuze uit zes (gratis) beschikbare standaardlicenties bepaalt de auteursrechthebbende in welke mate zijn of haar werk verder verspreid mag worden en onder welke voorwaarden dit mag.

Met een Creative Commons licentie behoud je al je rechten, maar geef je aan anderen toestemming om je werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken. Het aanbieden van je werk onder een Creative Commons licentie betekent niet dat je je auteursrechten opgeeft. Het betekent dat je ervoor kiest om, aan wie er maar gebruik van wil maken, op voorhand bepaalde gebruiksrechten te verlenen, waarvoor die gebruiker anders expliciet toestemming aan je zou moeten vragen.

Participanten en teamgenoten

In het plaatselijke ATS open innovatie team in Bergen op Zoom zitten technisch, designers en kunstenaars die je indien gewenst kunnen helpen met jouw idee.

 


[1]  AST open innovatie  legt de natuurlijke verbindingen tussen Art, Science Technology